Lärlingen 1

Hejargatan 20

Fastigheten Lärlingen 1 består i huvudsak av industri, lager- och kontorslokaler. Här huserar verksamheter som bland annat Nordic Spice och Sköldens Industri. Fastigheten ligger i området Vilsta med anslutning till Västerleden och E20 som enkelt tar dig in till centrala Eskilstuna. I området passerar även bussar med tät trafik under hela dagen för underlätta för alla som pendlar.

Kontor

Lager

Industri

Lärlingen 1
Lärlingen 1
Lärlingen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.