Lärlingen 1

Hejargatan 20

Fastigheten Lärlingen 1 ligger i Vilsta och består i huvudsak av industri, lager- och kontorslokaler. Området ligger i anslutning till Västerleden med ca 5-7 minuters bilfärd till E20 och på lika lång tid tar du dig in till Eskilstuna centrum. Bussar går med tät trafik under hela dagen.

Kontor

Lager

Industri

Lärlingen 1
Lärlingen 1
Lärlingen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.