Kunskapen 1

Skjulstagatan 3

Fastigheten Kunskapen var tidigare ett område för AMU-center som höll i arbetsmarknadsutbildningar. Kunskapen består av 9 byggnader, ca 100 000 kvm tomt beläget nära skog och Skjulstaån. Idag har ett nytt campus växt fram med Skjulstaskolan och Skjulsta resurscenter. Fastigheten består av en mängd olika verksamheter utöver utbildning, bland annat tillverkande industri, kontor och en skatepark.

Kontor

Lager

Butiker

Skola

Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.