Kunskapen 1

Skjulstagatan 3

Fastigheten Kunskapen 1 var tidigare ett område som staten uppförde till ett AMU-center på 60-talet. Idag har ett nytt campus vuxit fram i området med Skjulstaskolan och Skjulsta resurscenter i centrum, men här finns mycket mer än utbildningsverksamheter. I de 9 olika byggnaderna som ligger på den 100 000 m² stora tomten huserar verksamheter som Eskilstuna kommun, Skatehallen ZeroOneSix, Eskilstuna Hundcenter, Tre Smeder, Lernia och ISS. Området Kunskapen är en del av Vilsta som är beläget precis intill ett skogsområde och Skjulstaån strax söder om Eskilstuna.

Kontor

Lager

Butiker

Skola

Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1
Kunskapen 1

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.