• Umeå 2
  • Umeå 4
  • Umeå 3
  • Umeå 6
  • Umeå 7
  • Umeå 1
  • Umeå 5
Umeå
Folkmängd:
Antal företag:
Antal studenter:
115 700
12 000
36 700


Umeå har växt mer än de flesta städer i Sverige. Här finns två universitet, en stark exportindustri och ett expansivt näringsliv. Sedan Umeå universitet invigdes 1965 har befolkningen fördubblats och antalet företag har mer än sexdubblats. Branscher som växer snabbt är bioteknik, medicin, informationsteknologi, miljö och energi. Näringslivsutvecklingen sker främst i den privata sektorn med många nya företag inom bl.a. kommunikation och IT. I Umeå finns en av Sveriges mest trafikerade flygplatser, Botniabanan, en ny ringled och en utbyggd hamn vilket gynnar näringslivet och gör Umeå till ett logistikcentrum.

loader